Cours

Cours a l'Alliance Française

L'Alliance Française de Constanţa propose les cours suivants

Cours de français général pour tous les niveaux (débutant, moyen, avancé) destinés aux enfants à partir de la maternelle et aux jeunes (adolescents et étudiants) et centrés sur les pratiques communicatives orales et écrites.

L'Alliance Française est d'abord une école de langue organisée autour d'un idéal: la promotion de la langue et de la culture française. Dans une ambiance chaleureuse de bonne volonté l'Alliance Française de Constanţa propose une grande variété de cours soutenus par une équipe de 20 professeurs formés en France et en Roumanie dans les institutions agrées au niveau européen. Chaque année environ 1500 étudiants sont présents dans les salles de cours de l'Alliance française. En autre, des stages de formation des formateurs en réseau national et international se déroulent chaque année.
L'Alliance Française de Constanţa est aussi attestée comme centre d'examen pour le TEF (Test d'Evaluation du Français) et le TEFaQ (Test d'Evaluation du Français adapté au Québec). Le TEF est une évaluation des compétences en français adaptées aux besoins des candidats, des entreprises, aux centres académiques aussi. Le TEFaQ s'adresse aux personnes souhaitant émigrer dans la région du Québec.

 • Cours de français général destiné aux adultes en formation extensive et intensive (niveau débutant, moyen, avancé) adaptés aux besoins et aux attentes du public.
 • Cours préparant les examens pour l'obtention des diplômes DELF / DALF, diplôme permettant l'accès aux filiere francophones de l'Enseignement Supérieur Francophones specifiques (centre d'examen).
 • Cours de français sur objectifs dans le domaine de l'Hôtellerie et Tourisme, du Commerce, de la Médecine, du Droit et des Affaires pour l'obtention des diplômes délivrés par la Chambre de Commerce et Industrie de Paris (centre d'examen)
 • Le français du secrétariat et de l'administration
 • Cours d'italien et espagnol
 • Cours de roumain pour les ressortissants français

Cours de français général pour tous les niveaux (débutant, moyen, avancé) destinés aux enfants à partir de la maternelle et aux jeunes (adolescents et étudiants) et centrés sur les pratiques communicatives orales et écrites.

L'Alliance Française est d'abord une école de langue organisée autour d'un idéal: la promotion de la langue et de la culture française. Dans une ambiance chaleureuse de bonne volonté l'Alliance Française de Constanţa propose une grande variété de cours soutenus par une équipe de 20 professeurs formés en France et en Roumanie dans les institutions agrées au niveau européen. Chaque année environ 1500 étudiants sont présents dans les salles de cours de l'Alliance française. En autre, des stages de formation des formateurs en réseau national et international se déroulent chaque année.
L'Alliance Française de Constanţa est aussi attestée comme centre d'examen pour le TEF (Test d'Evaluation du Français) et le TEFaQ (Test d'Evaluation du Français adapté au Québec). Le TEF est une évaluation des compétences en français adaptées aux besoins des candidats, des entreprises, aux centres académiques aussi. Le TEFaQ s'adresse aux personnes souhaitant émigrer dans la région du Québec.

 • Cours de français général destiné aux adultes en formation extensive et intensive (niveau débutant, moyen, avancé) adaptés aux besoins et aux attentes du public.
 • Cours préparant les examens pour l'obtention des diplômes DELF / DALF, diplôme permettant l'accès aux filiere francophones de l'Enseignement Supérieur Francophones specifiques (centre d'examen).
 • Cours de français sur objectifs dans le domaine de l'Hôtellerie et Tourisme, du Commerce, de la Médecine, du Droit et des Affaires pour l'obtention des diplômes délivrés par la Chambre de Commerce et Industrie de Paris (centre d'examen)
 • Le français du secrétariat et de l'administration
 • Cours d'italien et espagnol
 • Cours de roumain pour les ressortissants français

Diplomele DELF şi DALF sunt eliberate de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa şi sunt recunoscute la nivel naţional şi internaţional. Certifică nivelul de competenţe, practică şi stăpânire a limbii franceze pe şase unităţi diferite.
Înainte de sesiunile de examen DELF/DALF, Alianţa Franceză Constanţa organizează simulări de pregătire pentru susţinerea examenelor DELF/DALF în module de 10, 20, 30 sau 40 de ore, în funcţie de opţiunea candidaţilor.

Rezumatul specificaţiilor conform Cadrului European Comun de Referinţă:

Nivel A1 (Nivel mediu 1)
Este capabil să înţeleagă şi să utilizeze expresii familiare şi cotidiene cât şi enunţuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor curente. Se poate prezenta sau poate prezenta pe cineva şi pune unei persoane întrebări ce o vizează de exemplu, unde locuieşte, relaţiile sale, ce anume îi aparţine, etc şi poate răspunde aceluiaşi tip de întrebări. Poate comunica de manieră simplă dacă interlocutorul vorbeşte încet şi distinctiv şi se arată cooperativ.

Nivel A2 (Nivel mediu 2)
Este capabil să înţeleagă fraze izolate şi expresii frecvent utilizate în legătură cu domenii imediate de prioritate (de exemplu, informaţii personale şi familiale simple, cumpărături, habitat, serviciu). Poate comunica în timpul sarcinilor simple şi obişnuite nesolicitând decât un schimb de informaţii simplu şi direct axat pe subiecte familiare şi obişnuite. Poate descrie cu mijloace simple formarea sa, mediul înconjurător şi poate evoca subiecte care corespund nevoilor sale imediate.

Nivel B1 (Nivel avansaţi 1)
Este capabil să înţeleagă punctele esenţiale atunci când un limbaj clar şi standard este utilizat şi când este vorba despre lucruri familiare în cadrul serviciului, la şcoală, în timpul liber, etc. Poate să se descurce în majoritatea situaţiilor întâlnite în călătorie sau într-o regiune une limba ţintă este vorbită. Poate produce un discurs simplu şi coerent bazat pe subiecte familiare şi în domenii de interes. Poate povesti un eveniment, o experienţă sau un vis, să descrie o speranţă sau un scop şi să expună pe scurt motive sau explicaţii pentru un proiect sau o idee.

Nivel B2 (Nivel avansaţi 2 / independenţi)
Este capabil să înţeleagă conţinutul esenţial al subiectelor concrete sau abstracte într-un text complex, incluzând o discuţie tehnică în specialitatea sa. Poate comunica cu un grad de spontaneitate şi uşurinţă într-o conversaţie cu un vorbitor nativ ce nu comportă tensiuni nici pentru unul nici pentru celălalt. Se poate exprima în mod clar şi detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate emite o părere asupra un subiect de actualitate şi poate expune avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.

Nivel C1 (Autonomi / Specializaţi pe un domeniu)
Este capabil să înţeleagă o gamă largă de texte lungi şi solicitante, cât şi să reţină semnificaţiile implicite. Se poate exprima spontan şi curent fără a-şi căuta cuvintele în mod aparent. Poate utiliza limba într-o manieră eficace şi suplă în viaţa socială, profesională sau academică. Se poate exprima asupra unor subiecte complexe de manieră clară şi bine structurată şi poate manifesta controlul asupra mijloacelor de organizare, de articulare şi de coeziune a discursului.

Testul de Evaluare a Limbii Franceze (conform Cadrului European Comun de Referinţă)

Fiabil pe toate planurile, TEF-ul, primul test de limbă franceză pe piaţa educativă, permite obţinerea, în intervaluri foarte scurte, a unei “fotografii” a nivelului propriu în franceza generală.

Evaluează competenţele de înţelegere şi de exprimare în limba franceză. Dă o apreciere cantitativă şi calitativă a nivelului lingvistic al candidaţilor.
Oferă o analiză detaliată şi individualizată a rezultatelor.
TEFTEFaQ
Instrument de referinţă, TEF-ul este adaptat nevoilor:
* Candidaţilor
- validare academică a nivelului lor de limbă franceză - proiect personal de mobilitate: studii în Franţa, emigrarea în ţări francofone
- motivare personală
* Întreprinderilor
- proceduri de recrutare
- mobilitate, promovarea salariaţilor
* Centrelor academice:
- intrument de poziţionare, diagnostic
- validarea unui curs de limbă franceză
- selecţia pe criterii lingvistice

TEF-ul, validat de experţi recunoscuţi, constituie o referinţă fondată pe priceperea Camerei de Comerţ şi de Industrie din Paris în materie educativă şi certificativă. Atestarea rezultatelor înmânată fiecărui candidat prezintă punctajul obţinut cât şi comentarii individualizate pentru fiecare probă. Ea situează candidatul pe o grilă indexată penivelurile CECR.
Pentru orice informaţie în legătură cu înscrierile, datele sesiunilor şi tarifele, candidaţii contactează direct Centrele agreate TEF (Alianţa Franceză din Constanţa).
Nu este nevoie de nicio diplomă pentru prezentarea la TEF.

Testul de Evaluare a Limbii Franceze adaptat pentru Quebec TEFaQ poate fi utilizat în cazul în care se doreşte emigrarea în Quebec. Este recunoscut de Ministerul Imigraţiei şi al Comunităţilor culturale din Quebec în cadrul unei cereri oficiale de emigrare. De asemenea, poate constitui un element de formare lingvistică a resurselor umane în cadrul întreprinderilor.

Cursuri de limba franceză pentru Quebec

Alianţa Franceză Constanţa şi statul Quebec, parteneri ce împărtăşesc interese comune
- Încurajarea utilizării francezei peste tot
- Îmbogăţirea “familiei” francofone în America de Nord
În acest sens, Alianţa Franceză este abilitată să organizeze teste standardizate în limba franceză adaptate Quebecului: TEFaQ.
Toate costurile de cursuri până la concurenţa sumei de 1500 dolari canadieni vor fi rambursate la sosire pe teritoriul statului Quebec. Este suficientă prezentarea facturii eliberată de Alianţa Franceză. Suma este valabilă pentru fiecare din membrii familiei. Aceste sume reprezintă contravaloarea orelor efectuate după trecerea interviului şi începerea procesării dosarului.

Cursuri specifice organizate sub patronajul Camerei de Comerţ şi Industrie din Paris
Un prim nivel, Diplomele de Franceză Profesională constituie o cale de acces - dar nu obligatorie - către cele două filiere: limba franceză pentru afaceri şi limba franceză profesională.
Cinci diplome de limba franceză profesională evaluează aptitudinea candidaţilor de a fi operaţionali în context profesional specific corespunzând unuia sau altuia dintre sectoarele abordate.
Trei diplome de limba franceză pentru afaceri evaluează aptitudinea candidaţilor de a fi operaţionali în întreprinderea care comunică în limba franceză cu partenerii săi.

Diplomele de Franceză Profesională - DFP
Aceste diplome atestă o competenţă de bază în limba franceză permiţând candidatului să înţeleagă şi să se exprime în situaţiile cele mai curente şi cele mai obişnuite ale vieţii sociale şi profesionale.
Niveluri: A2 şi B1.

Diploma de Limba Franceză pentru secretariat - DFS
Atestă o competenţă funcţională în limba franceză, limitată la situaţii determinate ale profesiilor de secretariat.

Diploma de Franceză Medicală - DFM
(nivel intermediar ridicat / avansat) atestă capabilitatea candidatului de a utiliza eficient vocabularul medical al limbii franceze în principalele situaţii profesionale.

Diploma de Limba Franceză în domeniul juridic - DFJ
Atestă aptitudinea candidatului de a folosi limba franceză în situaţii profesionale legate de domeniul juridic.

Diploma de Limba Franceză pentru turism şi domeniu hotelier - DFTH
Atestă o competenţă de comunicare în limba franceză, limitată la situaţii specifice profesiilor din domeniul turismului şi hotelier. Oferă posibilitatea de a susţine “Opţiunea Ghid”.

Opţiunea Ghid - DFTH
Se adresează tuturor candidaţilor care au obţinut deja DFP pentru Turism şi Domeniul Hotelier, şi doresc să valideze aptitudinile de comunicare în limba franceză ca ghid turistic.

Diploma de Franceza Afacerilor Gradul I - DFA1
(nivel intermediar ridicat / avansat) atestă capabilitatea candidatului de a utiliza eficient limba franceză în principalele situaţii profesionale de comunicare, unde utilizarea limbii franceze este previzibilă.

Diploma de Franceza Afacerilor Gradul II - DFA2
(Nivel avansat/superior) atestă capabilitatea candidatului se a comunica în limba franceză cu uşurinţă în majoritatea situaţiilor vieţii sociale şi profesionale şi de a face dovada autonomiei în domeniul de lucru.

Diploma Aprofundată de Franceza Afacerilor - DAFA
(nivel superior) permite constatarea unei competenţe de specialist în aptitudinea de a finaliza un studiu aprofundat asupra unui subiect economic sau al unui subiect de didactică a limbii franceze pentru afaceri şi profesionale. Urmare a convenţiei semnate între Camera de Comerţ şi Industrie din Paris şi Universitatea din Paris - Sorbona (Paris IV), deţinătorii unei Diplome Aprofundate de Franceza Afacerilor se pot înscrie pentru obţinerea unei dipome de licenţă în FLE sau Ştiinţele limbajului la această universitate, sub rezerva:

- îndeplinirii condiţiilor de înscriere;
- obţinerii acordului unui profesor pentru alegerea unui subiect de dizertaţie.

Franceză generală pentru începători
Modul de 30 ore
Nivel Debutanţi
Este capabil să stăpânească ABC-ul limbii franceze şi este capabil să înţeleagă şi să dea răspunsuri simple.

Franceză generală - nivel mediu
Modul de 30 de ore
Nivel A1 - Mediu 1
Este capabil să înţeleagă o informaţie de bază, să întreţină o conversaţie pe un subiect dat, să înţeleagă informaţia din diverse publicaţii sau informaţii simple, este capabil să completeze formulare elementare. De asemenea, poate să se repereze în spaţiu şi timp (dată, oră, loc).

Franceză generală - nivel mediu
Modul de 30 de ore
Nivel A2 - Mediu 2
Este capabil să înţeleagă o informaţie simplă şi directă dintr-un domeniu cunoscut, să-şi exprime opinii sau să ceară diverse informaţii. Este capabil să facă o descriere, să redacteze conţinutul unui document (scrisoare formală), să-şi exprime opinia şi s-o argumenteze.

Franceză generală - Mediu avansaţi
Modul de 30 ore
Nivel B1 - Avansaţi 1
Este capabil să exprime opinii despre subiecte abstracte sau culturale, să-şi dea avizul într-un anumit domeniu cunoscut, să înţeleagă şi/sau să dea anumite instrucţiuni. Este capabil să înţeleagă informaţii din articole curente, de a redacta scrisori formale şi de a recepţiona şi retransmite diverse informaţii.

Franceză generală - Avansaţi
Modul de 30 ore
Nivel B2 - Avansaţi 2
Este capabil să parcurgă un text pentru a găsi informaţia pertinentă şi de a sesiza esenţialul. Poate scrie o dizertaţie, să conceapă rezumatul unui document şi să sintetizeze conţinutul acestuia. La acest nivel, candidatul dă dovadă de uşurinţă în exprimare şi este capabil să detecteze şi să corecteze eventualele greşeli.

Franceză generală - pregătire pentru bacalaureat / facultate
Modul de 30 ore
Începe cu aducerea la zi a cunoştinţelor gramaticale şi lexicale pentru a aborda apoi temele specifice probei de limba franceză de la bacalaureat. În acelaşi context, pornind însă de la alt nivel, cursul de pregătire pentru învăţământul superior se adaptează exigenţelor acestui nivel printr-o abordare specifică care ţine cont de stadiul de pregătire al cursanţilor.