Examens

List d'examens à l'Alliance Française

Examens à Alliance Française

Au sosit diplomele DELF/DALF din sesiunile noiembrie 2019 si februarie 2020. Se pot ridica in saptamana 20 - 24 iulie, intre orele 09.00 - 12.00 de la secretariatul Aliantei Franceze .

Calendar 2020

Diplome DELF/DALFSesiuni / Inscrieri

DELF / DALF
Adulţi şi Elevi 15-16 februarie inscrieri 13 ianuarie- 30 ianuarie

DELF
Elevi 16 – 17 mai inscrieri 16 martie – 30 aprilie
DELF/DALF
Adulţi 13 – 14 iunie inscrieri 30 martie – 14 mai
DELF / DALF
Adulţi şi Elevi 21 – 22 noiembrie inscrieri 05 octombrie – 05 noiembrie
Tarife 2020
Diplome
Tarif Adulţi(RON) Tarif Elevi/ Studenţi (RON)
DELF A1 240 lei 180 lei

DELF A2 320 lei 255 lei

DELF B1 460lei 335 lei

DELF B2 485 lei 365 lei

DALF C1 500 lei 400 lei

DALF C2 500 lei 400 lei

REGULAMENT
DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DELF-DALF

1. MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE

1.1 Înscrierea se poate efectua la sediul Aliantei Franceze Constanta, la distanţă (pe mail afconstanta@yahoo.fr).

1.2 Înscrierea constă în completarea formularului de înscriere (disponibil şi pe site) şi ataşarea unei copii a cărţii de identitates au, pentru candidaţii sub 14 ani, a certificatului de naştere.

1.3 Înscrierea devine efectivă după efectuarea plăţii,în numerar, la sediul Aliantei Franceze Constanta, sau virament bancar. În acest ultim caz, vă rugăm să solicitaţi coordonatele bancare ale aliantei prin mail la adresa: afconstanta@yahoo.fr

1.4 După înscriere, fiecare candidat primeşte documentul de convocare la examen în care sunt prezentate informaţiile şi recomandările legate de buna desfăşurare a examenelor.

Prin achitarea taxei de examen şi prin semnarea pentru primirea convocării, candidatul declară că a citit cu atenţie documentul, că a luat la cunoştinţă informaţiile prezentate în el şi că acceptă termenii şi condiţiile participării la examen.

1.5 După finalizarea înscrierii, cererile de transfer într-un alt centru sau sesiune nu sunt admise.
În cazul neprezentării la examen, candidatul va fi considerat absent şi nu i se va rambursa suma achitată.
Excepţie: prezentarea unui certificat medical în celmult 3 zile de la sesiunea de examen. În acest caz, suma achitată va fi folosită numai pentru următoarea sesiune (cu achitarea unei diferenţe dacă intervin modificări tarifare faţă de sesiunea precedentă).

2. CONDIŢII SPECIALE DE EXAMINARE

Candidaţii cu nevoi speciale sunt rugaţi să semnaleze acest lucru în momentul înscrierii pentru ca Centrul de Examen să poată face demersurile necesare, în măsura posibilului. Prezentarea unui certificat medical recent este obligatorie.

3. REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR

După încheierea înscrierilor, programul informatic dedicat generează repartizarea pe săli (proba scrisă) şi programarea candidaţilor pe jurii la proba orală în ordine alfabetică. Aşezarea în bănci pentru proba scrisă se face tot în ordine alfabetică.

4. ACCESUL ÎN SĂLI

Accesul în sala de examen :
4.1 se face numai pe baza unui act valid de identitate cu fotografie : carte de identitate, paşaport. Cei cu vârsta de sub 14 ani vor prezenta carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs.
4.2 se face pe baza listelor afişate în ziua examenului în Centrul de Examen. Aceste liste pot fi consultate în prealabil pe site-ul IFB.
4.3 nu este permis după începerea examenului pentru a nu deranja ceilalti candidaţi, a căror primă probă este cea de ascultare a unui document audio.

5. ÎN TIMPUL EXAMINĂRII

Vă rugăm să semnalaţi orice problemă sau întrebare supraveghetorului, examinatorului sau responsabilului Centrului în timpul derulării examenului sau imediat după încheierea lui. La sfârşitul examenului, scris şi oral, veţi semna un proces verbal validând astfel buna desfăşurare a probelor. Orice sesizare formulată ulterior nu va fi luată în considerare.

Pentru o bună desfăşurare a examenelor, vă rugăm insistent :
a) să citiţi cu atenţie informaţiile şi recomandările din documentul de convocare ;
b) să păstraţi liniştea atât în săli cât şi pe holuri, pentru a asigura un climat favorabil examinării. Părinţii sunt rugaţi să aştepte în exteriorul clădirii.

6. PROBE EVALUATE

6.3 În cadrul examenelor DELF-DALF sunt evaluate patru competenţe :

ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea în scris exprimarea şi interacţiunea orală

Fiecare competenţă este notată pe 25 de puncte. Pentru a reuşi examenul, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte din 100 şi minim 5 puncte/competenţă.

6.4 Proba scrisă este compusă din3 părţi distincte, fără pauză între ele :
ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea înscris

6.5 Probaorală este a patra parte a examenului.

6.6 Cele patru părţi sunt indisociabile, neputând fi evaluate separat sau în sesiuni diferite, pentru obţinerea diplomei.

7. EVALUARE

7.1 Examenele DELF-DALF sunt concepute de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice-Paris, iar diplomele sunt eliberate de către Ministerul francez al Educaţiei Naţionale.

7.2 Centrul Internaţional de Studii Pedagogice, conceptorul diplomelor şi organizatorul extern, asigură prin Juriul Naţional menţinerea standardelor de calitate şi respectarea criteriilor de evaluare şi a metodologiei prescrise.
7.3 Corectarea lucrărilor scrise precum şi evaluarea probei orale este asigurată de către doi profesori evaluatori acredidaţi de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice şi se face pe baza unui barem şi a unei metodologii precise şi riguroase. Pentru DELF Prim, evaluarea probei
orale se face în prezenţa unui singur evaluator pentru ca aceşti tineri candidaţi să nu fie intimidaţi.

8. REZULTATE

8.1 Rezultatele sunt validate de către Juriul Naţional care este suveran în deciziile pe care le ia, fără posibilitatea contestării ulterioare.
8.2 Listele candidaţilor care au reuşit vor fi comunicate pe site-ul Aliantei Franceze Constanta la data precizată în convocare,după întrunirea Juriului Naţional.
8.3 Din motive de confidenţialitate, rezultatele nu sunt comunicate telefonic.
8.4 Atestatele de reuşită sunt disponibile din momentul anunţării rezultatelor și pot fi ridicate de la Serviciul de Înscrieri. Diplomele sunt eliberate după aproximativ 4 luni de la sesiunea de examen .
8.5 Atât atestatele cât şi diplomele se eliberează numai în baza documentului de identitate al candidatului.

Alianta Franceza sustine examene de limba franceza, pe diferite nivele, mai jos puteti afla lista sesiunilor curente

Au sosit diplomele DELF/DALF din sesiunile noiembrie 2019 si februarie 2020. Se pot ridica in saptamana 20 - 24 iulie, intre orele 09.00 - 12.00 de la secretariatul Aliantei Franceze .

Calendar 2020

Diplome DELF/DALFSesiuni / Inscrieri

DELF / DALF
Adulţi şi Elevi 15-16 februarie inscrieri 13 ianuarie- 30 ianuarie

DELF
Elevi 16 – 17 mai inscrieri 16 martie – 30 aprilie
DELF/DALF
Adulţi 13 – 14 iunie inscrieri 30 martie – 14 mai
DELF / DALF
Adulţi şi Elevi 21 – 22 noiembrie inscrieri 05 octombrie – 05 noiembrie
Tarife 2020
Diplome
Tarif Adulţi(RON) Tarif Elevi/ Studenţi (RON)
DELF A1 240 lei 180 lei

DELF A2 320 lei 255 lei

DELF B1 460lei 335 lei

DELF B2 485 lei 365 lei

DALF C1 500 lei 400 lei

DALF C2 500 lei 400 lei

REGULAMENT
DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DELF-DALF

1. MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE

1.1 Înscrierea se poate efectua la sediul Aliantei Franceze Constanta, la distanţă (pe mail afconstanta@yahoo.fr).

1.2 Înscrierea constă în completarea formularului de înscriere (disponibil şi pe site) şi ataşarea unei copii a cărţii de identitates au, pentru candidaţii sub 14 ani, a certificatului de naştere.

1.3 Înscrierea devine efectivă după efectuarea plăţii,în numerar, la sediul Aliantei Franceze Constanta, sau virament bancar. În acest ultim caz, vă rugăm să solicitaţi coordonatele bancare ale aliantei prin mail la adresa: afconstanta@yahoo.fr

1.4 După înscriere, fiecare candidat primeşte documentul de convocare la examen în care sunt prezentate informaţiile şi recomandările legate de buna desfăşurare a examenelor.

Prin achitarea taxei de examen şi prin semnarea pentru primirea convocării, candidatul declară că a citit cu atenţie documentul, că a luat la cunoştinţă informaţiile prezentate în el şi că acceptă termenii şi condiţiile participării la examen.

1.5 După finalizarea înscrierii, cererile de transfer într-un alt centru sau sesiune nu sunt admise.
În cazul neprezentării la examen, candidatul va fi considerat absent şi nu i se va rambursa suma achitată.
Excepţie: prezentarea unui certificat medical în celmult 3 zile de la sesiunea de examen. În acest caz, suma achitată va fi folosită numai pentru următoarea sesiune (cu achitarea unei diferenţe dacă intervin modificări tarifare faţă de sesiunea precedentă).

2. CONDIŢII SPECIALE DE EXAMINARE

Candidaţii cu nevoi speciale sunt rugaţi să semnaleze acest lucru în momentul înscrierii pentru ca Centrul de Examen să poată face demersurile necesare, în măsura posibilului. Prezentarea unui certificat medical recent este obligatorie.

3. REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR

După încheierea înscrierilor, programul informatic dedicat generează repartizarea pe săli (proba scrisă) şi programarea candidaţilor pe jurii la proba orală în ordine alfabetică. Aşezarea în bănci pentru proba scrisă se face tot în ordine alfabetică.

4. ACCESUL ÎN SĂLI

Accesul în sala de examen :
4.1 se face numai pe baza unui act valid de identitate cu fotografie : carte de identitate, paşaport. Cei cu vârsta de sub 14 ani vor prezenta carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs.
4.2 se face pe baza listelor afişate în ziua examenului în Centrul de Examen. Aceste liste pot fi consultate în prealabil pe site-ul IFB.
4.3 nu este permis după începerea examenului pentru a nu deranja ceilalti candidaţi, a căror primă probă este cea de ascultare a unui document audio.

5. ÎN TIMPUL EXAMINĂRII

Vă rugăm să semnalaţi orice problemă sau întrebare supraveghetorului, examinatorului sau responsabilului Centrului în timpul derulării examenului sau imediat după încheierea lui. La sfârşitul examenului, scris şi oral, veţi semna un proces verbal validând astfel buna desfăşurare a probelor. Orice sesizare formulată ulterior nu va fi luată în considerare.

Pentru o bună desfăşurare a examenelor, vă rugăm insistent :
a) să citiţi cu atenţie informaţiile şi recomandările din documentul de convocare ;
b) să păstraţi liniştea atât în săli cât şi pe holuri, pentru a asigura un climat favorabil examinării. Părinţii sunt rugaţi să aştepte în exteriorul clădirii.

6. PROBE EVALUATE

6.3 În cadrul examenelor DELF-DALF sunt evaluate patru competenţe :

ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea în scris exprimarea şi interacţiunea orală

Fiecare competenţă este notată pe 25 de puncte. Pentru a reuşi examenul, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte din 100 şi minim 5 puncte/competenţă.

6.4 Proba scrisă este compusă din3 părţi distincte, fără pauză între ele :
ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea înscris

6.5 Probaorală este a patra parte a examenului.

6.6 Cele patru părţi sunt indisociabile, neputând fi evaluate separat sau în sesiuni diferite, pentru obţinerea diplomei.

7. EVALUARE

7.1 Examenele DELF-DALF sunt concepute de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice-Paris, iar diplomele sunt eliberate de către Ministerul francez al Educaţiei Naţionale.

7.2 Centrul Internaţional de Studii Pedagogice, conceptorul diplomelor şi organizatorul extern, asigură prin Juriul Naţional menţinerea standardelor de calitate şi respectarea criteriilor de evaluare şi a metodologiei prescrise.
7.3 Corectarea lucrărilor scrise precum şi evaluarea probei orale este asigurată de către doi profesori evaluatori acredidaţi de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice şi se face pe baza unui barem şi a unei metodologii precise şi riguroase. Pentru DELF Prim, evaluarea probei
orale se face în prezenţa unui singur evaluator pentru ca aceşti tineri candidaţi să nu fie intimidaţi.

8. REZULTATE

8.1 Rezultatele sunt validate de către Juriul Naţional care este suveran în deciziile pe care le ia, fără posibilitatea contestării ulterioare.
8.2 Listele candidaţilor care au reuşit vor fi comunicate pe site-ul Aliantei Franceze Constanta la data precizată în convocare,după întrunirea Juriului Naţional.
8.3 Din motive de confidenţialitate, rezultatele nu sunt comunicate telefonic.
8.4 Atestatele de reuşită sunt disponibile din momentul anunţării rezultatelor și pot fi ridicate de la Serviciul de Înscrieri. Diplomele sunt eliberate după aproximativ 4 luni de la sesiunea de examen .
8.5 Atât atestatele cât şi diplomele se eliberează numai în baza documentului de identitate al candidatului.

Alianta Franceza sustine examene de limba franceza, pe diferite nivele, mai jos puteti afla lista sesiunilor curente

                     PROBE INDIVIDUALE – JOI 16 IULIE 2020

DELF A1
Locul desfasurarii : Scoala Gimnaziala-CNMB - Constanta
Sala A –DELF A1
heure n° candidat Nom et prénom
11 : 00 040241-003043 BRATU Neli
11 : 20 040241-003044 BRINZA Mihai - Bogdan
11 :40 040241-003042 CARAMAN Iulia - Claudia
12 :00 040241-003041 CIOPA Ana - Elena
12:20 040241-003040 COSTEA Delia – Elena
12 :40 040241-003056 CRACIUNAS Teea – Maia

Sala B–DELF A1
Heure n° candidat Nom et prénom
11:00 040241-003039 DALAMITRA Toni - Costin
11:20 040241-003038 DEMIRGIAN Erin
11:40 040241-003049 GAVRILA Vlad - Andrei
12:00 040241-003048 IONESCU Irina – Maria
12:20 040241-003047 IONESCU Thea – Maria
12:40 040241-003053 JIANU Ana Maria

Sala C–DELF A1
Heure n° candidat Nom et prénom
11:00 040241-003086 MAFTEI Andrei - Daniel
11 :20 040241-003046 NAUM Albert - Ioan
11 :40 040241-003052 NEACSU Maria
12 :00 040241-003087 OGLINDA Alexandru
12 :20 040241-003051 PIRON Olimpia - Gabriela
12:40 040241-003050 POPOVICI Casandra – Cristina

Sala D–DELF A1
Heure n° candidat Nom et prénom
11 :00 040241-003060 RADULESCU Andrei - Nicolae
11 :20 040241-003059 RUSE Alexandra – Stefania
11 :40 040241-003058 SIMA Alexandru - Constantin
12 :00 040241-003057 SOBRANET Cristian - Rares
12 :20 040241-003055 TUTUIANU Ana - Maria
12 :40 040241-003054 VASILESCU Daria Maria
13 :00 040241-003045 VICOVAN Catalina - Maria


PROBE INDIVIDUALE - MIERCURI 15 IULIE 2020

DELF A2
Locul desfasurarii : Scoala Gimnaziala-CNMB - Constanta

Sala A–DELF A2
Heure n° candidat Nom et prénom
11 :00 040241-002833 AMET Andreea - Elmas
11 :20 040241-002826 BABU Ana - Maria
11:40 040241-003063 BASCHINOS Ioan - Costin
12 :00 040241-002841 BOCINCA Nicoleta - Cristina
12 :20 040241-002836 BURNAZ Diana - Elena
12 :40 040241-002832 CATA Elena – Alexia

Sala B–DELF A2
Heure n° candidat Nom et prénom

11 :00 040241-002815 CIOROIU Sebastian - Stefan
11:20 040241-002824 CRISTEA Maria - Eliza
11 :40 040241-003065 HARBU Rares - Ionut
12:00 040241-003064 IACOB Amalia
12 :20 040241-002844 IBRIS Razvan - Costin
12 :40 040241-002849 IRIMIA Nicoleta - Ana – Maria

Sala C–DELF A2
Heure n° candidat Nom et prénom

11 :00 040241-002940 ISTRATE Miruna - Ioana
11 :20 040241-003062 LUPU Angelina
11 :40 040241-002846 MALAXA Nicoleta - Teodora
12 :00 040241-002831 MATEI Delia - Gabriela
12 :20 040241-002939 OPREA Diana
12 :40 040241-002843 PANTEA Lorena – Maria
13 :00 040241-003061 PARIZA Mihai – Marian

Sala D–DELF A2
Heure n° candidat Nom et prénom

11 :00 040241-003066 PETROV Erika – Maria
11 :20 040241-002813 PLAESU Andrei
11 :40 040241-002825 POPA Daria
12 :00 040241-002838 PREOTEASA Camelia - Ionela
12 :20 040241-003068 PURCAREA Claudiu - Dragos
12 :40 040241-002842 RADAU David – Gabriel
13 :00 040241-002827 SIMA Andrei – Cristian

Sala E–DELF A2
Heure n° candidat Nom et prénom

11 :00 040241-003067 STROIE Patricia – Alexandra
11 :20 040241-003070 STROIE Paula - Miruna
11 :40 040241-002848 STRUGARIU Emanuela
12 :00 040241-003069 SUTA Sabrina - Stefania
12 :20 040241-002829 TUDORACHE Selena - Alexandra
12 :40 040241-002845 VAJIALA Ana - Maria
13 :00 040241-002835 VASILE Iulian - Stefan

PROBE INDIVIDUALE – VINERI 17 IULIE 2020

DELF B1
Locul desfasurarii : Scoala Gimnaziala-CNMB - Constanta

Sala A–DELF B1
Heure n° candidat Nom et prénom
11 :30 040241-002270 AXINTE Maria - Theodora
11 :50 040241-003078 BLENDEA Andreea - Sorina
12 :10 040241-003079 CRACIUN Ana
12 :30 040241-002438 DORNEANU Cezar
12 :50 040241-003074 EFTINCA Mari – Bianca

Sala B–DELF B1
Heure n° candidat Nom et prénom

11 :30 040241-003076 FLOREA Maria
11 :50 040241-003085 GUZU Gabriela - Roxana
12 :10 040241-003073 MANEA Elena - Roxana
12 :30 040241-003072 MIHALCEA Diana - Ioana
12 :50 040241-003080 NEGREA Anca
13 :10 040241-002871 NICULAIE Roxana – Bianca

Sala C–DELF B1
Heure n° candidat Nom et prénom

11 :30 040241-003075 NISTOR Diana - Mihaela
11 :50 040241-003077 NOROC Beatrice - Mariana
12 :10 040241-003081 SIRGHE Madalina - Gabriela
12 :30 040241-003082 TERTIS Ionela - Valentina
12 :50 040241-003083 TILIVEA Rebecca
13 :10 040241-003084 VASILE Adriana - Teodora

PROBE INDIVIDUALE –LUNI 13 IULIE 2020

DELF B2

Locul desfasurarii : Alianta Franceza Constanta - Constanta
Sala A
Heure n° candidat Nom et prénom
12 :00 040241-002908 ANDRIUTA Stefan
12 :20 040241-002621 ARABU Gabriel
12 :40 040241-002540 DINU Lorena - Ioana
13 :00 040241-002071 DRAGOI Ana – Maria

Sala B
Heure n° candidat Nom et prénom
12 :00 040241-002646 IFRIM Alexandra-Gabriela
12 :20 040241-002072 MINEA Teodora - Maria
12 :40 040241-003071 PETRE Ema - Georgia
13 :00 040241-002299 TAIFAS Teodora-Maria