Examene

Lista de examene sustinute la Alianta Franceza

Examene la Alianta Franceza

Au sosit diplomele DELF din sesiunile mai si iunie 2018.
REGULAMENT
DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DELF-DALF

1. MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE

TOATE PROBELE (SCRISE SI ORALE) DIN SESIUNEA DELF  12-13 MAI 2018 SE VOR DESFASURA LA COLEGIUL NATIONAL «  MIRCEA CEL BATRAN » CONSTANTA, dupa cum urmeaza :

PROBELE  ORALE  (INDIVIDUALE)= CONFORM LISTELOR AFISATE (ATENTIE !!! : PROBA ORALA INDIVIDUALA PENTRU A2 si B1 SE DESFASOARA INAINTEA PROBELE SCRISE COLECTIVE)

PROBELE  SCRISE (COLECTIVE) :

                     A1 – 09h00-10h20

                     A2 – 11h00-12h40

                     B1 – 11h00-12h45

                     B2 – 10h00-12h30

 !!! ATAT PENTRU PROBELE ORALE INDIVIDUALE CAT SI PENTRU CELE COLECTIVE CANDIDATII SUNT RUGATI SA SOSEASCA CU 15-20 DE MINUTE INAINTEA OREI PROGRAMATE

                                   

1.1 Înscrierea se poate efectua la sediul Aliantei Franceze Constanta, la distanţă (pe mail afconstanta@yahoo.fr).

1.2 Înscrierea constă în completarea formularului de înscriere (disponibil şi pe site) şi ataşarea unei copii a cărţii de identitates au, pentru candidaţii sub 14 ani, a certificatului de naştere.

1.3 Înscrierea devine efectivă după efectuarea plăţii,în numerar, la sediul Aliantei Franceze Constanta, sau virament bancar. În acest ultim caz, vă rugăm să solicitaţi coordonatele bancare ale aliantei prin mail la adresa: afconstanta@yahoo.fr

1.4 După înscriere, fiecare candidat primeşte documentul de convocare la examen în care sunt prezentate informaţiile şi recomandările legate de buna desfăşurare a examenelor.

Prin achitarea taxei de examen şi prin semnarea pentru primirea convocării, candidatul declară că a citit cu atenţie documentul, că a luat la cunoştinţă informaţiile prezentate în el şi că acceptă termenii şi condiţiile participării la examen.

1.5 După finalizarea înscrierii, cererile de transfer într-un alt centru sau sesiune nu sunt admise.
În cazul neprezentării la examen, candidatul va fi considerat absent şi nu i se va rambursa suma achitată.
Excepţie: prezentarea unui certificat medical în celmult 3 zile de la sesiunea de examen. În acest caz, suma achitată va fi folosită numai pentru următoarea sesiune (cu achitarea unei diferenţe dacă intervin modificări tarifare faţă de sesiunea precedentă).

2. CONDIŢII SPECIALE DE EXAMINARE

Candidaţii cu nevoi speciale sunt rugaţi să semnaleze acest lucru în momentul înscrierii pentru ca Centrul de Examen să poată face demersurile necesare, în măsura posibilului. Prezentarea unui certificat medical recent este obligatorie.

3. REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR

După încheierea înscrierilor, programul informatic dedicat generează repartizarea pe săli (proba scrisă) şi programarea candidaţilor pe jurii la proba orală în ordine alfabetică. Aşezarea în bănci pentru proba scrisă se face tot în ordine alfabetică.

4. ACCESUL ÎN SĂLI

Accesul în sala de examen :
4.1 se face numai pe baza unui act valid de identitate cu fotografie : carte de identitate, paşaport. Cei cu vârsta de sub 14 ani vor prezenta carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs.
4.2 se face pe baza listelor afişate în ziua examenului în Centrul de Examen. Aceste liste pot fi consultate în prealabil pe site-ul IFB.
4.3 nu este permis după începerea examenului pentru a nu deranja ceilalti candidaţi, a căror primă probă este cea de ascultare a unui document audio.

5. ÎN TIMPUL EXAMINĂRII

Vă rugăm să semnalaţi orice problemă sau întrebare supraveghetorului, examinatorului sau responsabilului Centrului în timpul derulării examenului sau imediat după încheierea lui. La sfârşitul examenului, scris şi oral, veţi semna un proces verbal validând astfel buna desfăşurare a probelor. Orice sesizare formulată ulterior nu va fi luată în considerare.

Pentru o bună desfăşurare a examenelor, vă rugăm insistent :
a) să citiţi cu atenţie informaţiile şi recomandările din documentul de convocare ;
b) să păstraţi liniştea atât în săli cât şi pe holuri, pentru a asigura un climat favorabil examinării. Părinţii sunt rugaţi să aştepte în exteriorul clădirii.

6. PROBE EVALUATE

6.3 În cadrul examenelor DELF-DALF sunt evaluate patru competenţe :

ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea în scris exprimarea şi interacţiunea orală

Fiecare competenţă este notată pe 25 de puncte. Pentru a reuşi examenul, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte din 100 şi minim 5 puncte/competenţă.

6.4 Proba scrisă este compusă din3 părţi distincte, fără pauză între ele :
ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea înscris

6.5 Probaorală este a patra parte a examenului.

6.6 Cele patru părţi sunt indisociabile, neputând fi evaluate separat sau în sesiuni diferite, pentru obţinerea diplomei.

7. EVALUARE

7.1 Examenele DELF-DALF sunt concepute de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice-Paris, iar diplomele sunt eliberate de către Ministerul francez al Educaţiei Naţionale.

7.2 Centrul Internaţional de Studii Pedagogice, conceptorul diplomelor şi organizatorul extern, asigură prin Juriul Naţional menţinerea standardelor de calitate şi respectarea criteriilor de evaluare şi a metodologiei prescrise.
7.3 Corectarea lucrărilor scrise precum şi evaluarea probei orale este asigurată de către doi profesori evaluatori acredidaţi de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice şi se face pe baza unui barem şi a unei metodologii precise şi riguroase. Pentru DELF Prim, evaluarea probei
orale se face în prezenţa unui singur evaluator pentru ca aceşti tineri candidaţi să nu fie intimidaţi.

8. REZULTATE

8.1 Rezultatele sunt validate de către Juriul Naţional care este suveran în deciziile pe care le ia, fără posibilitatea contestării ulterioare.
8.2 Listele candidaţilor care au reuşit vor fi comunicate pe site-ul Aliantei Franceze Constanta la data precizată în convocare,după întrunirea Juriului Naţional.
8.3 Din motive de confidenţialitate, rezultatele nu sunt comunicate telefonic.
8.4 Atestatele de reuşită sunt disponibile din momentul anunţării rezultatelor și pot fi ridicate de la Serviciul de Înscrieri. Diplomele sunt eliberate după aproximativ 4 luni de la sesiunea de examen .
8.5 Atât atestatele cât şi diplomele se eliberează numai în baza documentului de identitate al candidatului.
Alianta Franceza organizeaza simulari pentru examenele DELF  A1, A2, B1, B2–sesiunea mai 2018.

Miercuri 25.04.2018 , ora 14.00

Joi 26.04.2018 ,ora 9.00

Tarife  A1,A2- 40,00 Ron

             B1,B2- 60,00Ron

Inscrierile se fac pana pe data de 20.04.2018, la sediul Aliantei sau la telefon 0241619438.

ANUNT

Au sosit diplomele DELF/DALF sesiunea februarie 2018.

 


Alianta Franceza sustine examene de limba franceza, pe diferite nivele, mai jos puteti afla lista sesiunilor curente

Au sosit diplomele DELF din sesiunile mai si iunie 2018.
REGULAMENT
DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DELF-DALF

1. MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE

TOATE PROBELE (SCRISE SI ORALE) DIN SESIUNEA DELF  12-13 MAI 2018 SE VOR DESFASURA LA COLEGIUL NATIONAL «  MIRCEA CEL BATRAN » CONSTANTA, dupa cum urmeaza :

PROBELE  ORALE  (INDIVIDUALE)= CONFORM LISTELOR AFISATE (ATENTIE !!! : PROBA ORALA INDIVIDUALA PENTRU A2 si B1 SE DESFASOARA INAINTEA PROBELE SCRISE COLECTIVE)

PROBELE  SCRISE (COLECTIVE) :

                     A1 – 09h00-10h20

                     A2 – 11h00-12h40

                     B1 – 11h00-12h45

                     B2 – 10h00-12h30

 !!! ATAT PENTRU PROBELE ORALE INDIVIDUALE CAT SI PENTRU CELE COLECTIVE CANDIDATII SUNT RUGATI SA SOSEASCA CU 15-20 DE MINUTE INAINTEA OREI PROGRAMATE

                                   

1.1 Înscrierea se poate efectua la sediul Aliantei Franceze Constanta, la distanţă (pe mail afconstanta@yahoo.fr).

1.2 Înscrierea constă în completarea formularului de înscriere (disponibil şi pe site) şi ataşarea unei copii a cărţii de identitates au, pentru candidaţii sub 14 ani, a certificatului de naştere.

1.3 Înscrierea devine efectivă după efectuarea plăţii,în numerar, la sediul Aliantei Franceze Constanta, sau virament bancar. În acest ultim caz, vă rugăm să solicitaţi coordonatele bancare ale aliantei prin mail la adresa: afconstanta@yahoo.fr

1.4 După înscriere, fiecare candidat primeşte documentul de convocare la examen în care sunt prezentate informaţiile şi recomandările legate de buna desfăşurare a examenelor.

Prin achitarea taxei de examen şi prin semnarea pentru primirea convocării, candidatul declară că a citit cu atenţie documentul, că a luat la cunoştinţă informaţiile prezentate în el şi că acceptă termenii şi condiţiile participării la examen.

1.5 După finalizarea înscrierii, cererile de transfer într-un alt centru sau sesiune nu sunt admise.
În cazul neprezentării la examen, candidatul va fi considerat absent şi nu i se va rambursa suma achitată.
Excepţie: prezentarea unui certificat medical în celmult 3 zile de la sesiunea de examen. În acest caz, suma achitată va fi folosită numai pentru următoarea sesiune (cu achitarea unei diferenţe dacă intervin modificări tarifare faţă de sesiunea precedentă).

2. CONDIŢII SPECIALE DE EXAMINARE

Candidaţii cu nevoi speciale sunt rugaţi să semnaleze acest lucru în momentul înscrierii pentru ca Centrul de Examen să poată face demersurile necesare, în măsura posibilului. Prezentarea unui certificat medical recent este obligatorie.

3. REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR

După încheierea înscrierilor, programul informatic dedicat generează repartizarea pe săli (proba scrisă) şi programarea candidaţilor pe jurii la proba orală în ordine alfabetică. Aşezarea în bănci pentru proba scrisă se face tot în ordine alfabetică.

4. ACCESUL ÎN SĂLI

Accesul în sala de examen :
4.1 se face numai pe baza unui act valid de identitate cu fotografie : carte de identitate, paşaport. Cei cu vârsta de sub 14 ani vor prezenta carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs.
4.2 se face pe baza listelor afişate în ziua examenului în Centrul de Examen. Aceste liste pot fi consultate în prealabil pe site-ul IFB.
4.3 nu este permis după începerea examenului pentru a nu deranja ceilalti candidaţi, a căror primă probă este cea de ascultare a unui document audio.

5. ÎN TIMPUL EXAMINĂRII

Vă rugăm să semnalaţi orice problemă sau întrebare supraveghetorului, examinatorului sau responsabilului Centrului în timpul derulării examenului sau imediat după încheierea lui. La sfârşitul examenului, scris şi oral, veţi semna un proces verbal validând astfel buna desfăşurare a probelor. Orice sesizare formulată ulterior nu va fi luată în considerare.

Pentru o bună desfăşurare a examenelor, vă rugăm insistent :
a) să citiţi cu atenţie informaţiile şi recomandările din documentul de convocare ;
b) să păstraţi liniştea atât în săli cât şi pe holuri, pentru a asigura un climat favorabil examinării. Părinţii sunt rugaţi să aştepte în exteriorul clădirii.

6. PROBE EVALUATE

6.3 În cadrul examenelor DELF-DALF sunt evaluate patru competenţe :

ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea în scris exprimarea şi interacţiunea orală

Fiecare competenţă este notată pe 25 de puncte. Pentru a reuşi examenul, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte din 100 şi minim 5 puncte/competenţă.

6.4 Proba scrisă este compusă din3 părţi distincte, fără pauză între ele :
ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea înscris

6.5 Probaorală este a patra parte a examenului.

6.6 Cele patru părţi sunt indisociabile, neputând fi evaluate separat sau în sesiuni diferite, pentru obţinerea diplomei.

7. EVALUARE

7.1 Examenele DELF-DALF sunt concepute de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice-Paris, iar diplomele sunt eliberate de către Ministerul francez al Educaţiei Naţionale.

7.2 Centrul Internaţional de Studii Pedagogice, conceptorul diplomelor şi organizatorul extern, asigură prin Juriul Naţional menţinerea standardelor de calitate şi respectarea criteriilor de evaluare şi a metodologiei prescrise.
7.3 Corectarea lucrărilor scrise precum şi evaluarea probei orale este asigurată de către doi profesori evaluatori acredidaţi de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice şi se face pe baza unui barem şi a unei metodologii precise şi riguroase. Pentru DELF Prim, evaluarea probei
orale se face în prezenţa unui singur evaluator pentru ca aceşti tineri candidaţi să nu fie intimidaţi.

8. REZULTATE

8.1 Rezultatele sunt validate de către Juriul Naţional care este suveran în deciziile pe care le ia, fără posibilitatea contestării ulterioare.
8.2 Listele candidaţilor care au reuşit vor fi comunicate pe site-ul Aliantei Franceze Constanta la data precizată în convocare,după întrunirea Juriului Naţional.
8.3 Din motive de confidenţialitate, rezultatele nu sunt comunicate telefonic.
8.4 Atestatele de reuşită sunt disponibile din momentul anunţării rezultatelor și pot fi ridicate de la Serviciul de Înscrieri. Diplomele sunt eliberate după aproximativ 4 luni de la sesiunea de examen .
8.5 Atât atestatele cât şi diplomele se eliberează numai în baza documentului de identitate al candidatului.
Alianta Franceza organizeaza simulari pentru examenele DELF  A1, A2, B1, B2–sesiunea mai 2018.

Miercuri 25.04.2018 , ora 14.00

Joi 26.04.2018 ,ora 9.00

Tarife  A1,A2- 40,00 Ron

             B1,B2- 60,00Ron

Inscrierile se fac pana pe data de 20.04.2018, la sediul Aliantei sau la telefon 0241619438.

ANUNT

Au sosit diplomele DELF/DALF sesiunea februarie 2018.

 


Alianta Franceza sustine examene de limba franceza, pe diferite nivele, mai jos puteti afla lista sesiunilor curente

LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN

                  DELF A1  

  n°  candidat  Nom et prénom                                                         

040241-002730 CERCHIA Laura-Maria

 

 

DELF A2  

LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN 

n°  candidat  Nom et prénom                                                  n°  candidat  Nom et prénom

040241-002447 IVASCU Alexia-Maria                                             040241-002449 GRECU Nicoleta-Elena

040241-002521 APOSTOL Carina - Ionelia                                        040241-002522 OPRISAN Miruna - Maria

040241-002620 FISCU Ioan                                                         040241-002727 ADORANTI Raul

040241-002731 LAMGOUNI Sabrina-Ines                                        040241-002732 BOLBOASA Alexandru-Daniel

040241-002733 MITREANGA Laura-Daniela                                     040241-002734 BOIERU Maria-Alexandra

040241-002735 TOMA Luciana-Ioana

TP - LICA Edis

LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN

DELF B1  

  n°  candidat  Nom et prénom                                                  n°  candidat  Nom et prénom

040241-001812 MESARU Miruna-Maria                                          040241-001815 DINCA Ioana

040241-001816 TATU Stefan                                                       040241-001819 ENESCU Ruxandra-Andrea

040241-001820 VASILACHE Alexia-Maria                                       040241-001824 GROSU Maria-Cristiana

040241-001959 DELCEA Luana - Elena                                           040241-002118 COCARGEANU Vanda - Maria

040241-002728 RADU Dionisie - Teodor                                          040241-002736 PETROVICI Armand

040241-002737 MODOI Raluca-Cristina                                           040241-002739 VRANCEA Ioana-Alexandra

040241-002740 ROSU Bianca-Olimpia                                             040241-002741 PENCA Alina-Bianca

040241-002742 DOROFTEI Elena                                                  040241-002743 CORATU Paula-Cosmina

040241-002744 CUSTARA Theodora-Coralia

TP - FILIP Mariana

        LUPU Ecaterina - Gianina


LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN

                                        DELF B2  

  n°  candidat  Nom et prénom                                                  n°  candidat  Nom et prénom

040241-001855 BUTOI Mihai-Alexandru                                          040241-002009 MAXIM Bianca

040241-002510 GAIANU Andreea - Corina                                       040241-002512 GURAU Claudia

040241-002563 VIZIREANU Diana - Georgiana                                  040241-002694 FULGER Alexandra-Maria

040241-002745 HAMCERENCU Maria                                            040241-002746 LUPULEASA Marian-Paul

040241-002747 CIUDIN Alexandra                                                040241-002748 PATRASCU Maria-Elena

040241-002749 CONSTANTINESCU Ana-Delia

TP - GEORGESCU Gratiana


LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN

DALF C1  

  n°  candidat  Nom et prénom                                                            n°  candidat  Nom et prénom

040241-002209 IONESCU Irina - Andreea                                        040241-002240 MASTAC Catalina

040241-002244 JINGA Maria - Lorena                                             040241-002281 SUTA Maria - Emanuela