Examene

Lista de examene sustinute la Alianta Franceza

Examene la Alianta Franceza

REGULAMENT
DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DELF-DALF

1. MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE

                                            

1.1 Înscrierea se poate efectua la sediul Aliantei Franceze Constanta, la distanţă (pe mail afconstanta@yahoo.fr).

1.2 Înscrierea constă în completarea formularului de înscriere  şi ataşarea unei copii a cărţii de identitates au, pentru candidaţii sub 14 ani, a certificatului de naştere.

1.3 Înscrierea devine efectivă după efectuarea plăţii,în numerar, la sediul Aliantei Franceze Constanta, sau virament bancar. În acest ultim caz, vă rugăm să solicitaţi coordonatele bancare ale aliantei prin mail la adresa: afconstanta@yahoo.fr

1.4 După înscriere, fiecare candidat primeşte documentul de convocare la examen în care sunt prezentate informaţiile şi recomandările legate de buna desfăşurare a examenelor.

Prin achitarea taxei de examen şi prin semnarea pentru primirea convocării, candidatul declară că a citit cu atenţie documentul, că a luat la cunoştinţă informaţiile prezentate în el şi că acceptă termenii şi condiţiile participării la examen.

1.5 După finalizarea înscrierii, cererile de transfer într-un alt centru sau sesiune nu sunt admise.
În cazul neprezentării la examen, candidatul va fi considerat absent şi nu i se va rambursa suma achitată.
Excepţie: prezentarea unui certificat medical în celmult 3 zile de la sesiunea de examen. În acest caz, suma achitată va fi folosită numai pentru următoarea sesiune (cu achitarea unei diferenţe dacă intervin modificări tarifare faţă de sesiunea precedentă).

2. CONDIŢII SPECIALE DE EXAMINARE

Candidaţii cu nevoi speciale sunt rugaţi să semnaleze acest lucru în momentul înscrierii pentru ca Centrul de Examen să poată face demersurile necesare, în măsura posibilului. Prezentarea unui certificat medical recent este obligatorie.

3. REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR

După încheierea înscrierilor, programul informatic dedicat generează repartizarea pe săli (proba scrisă) şi programarea candidaţilor pe jurii la proba orală în ordine alfabetică. Aşezarea în bănci pentru proba scrisă se face tot în ordine alfabetică.

4. ACCESUL ÎN SĂLI

Accesul în sala de examen :
4.1 se face numai pe baza unui act valid de identitate cu fotografie : carte de identitate, paşaport. Cei cu vârsta de sub 14 ani vor prezenta carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs.
4.2 se face pe baza listelor afişate în ziua examenului în Centrul de Examen. Aceste liste pot fi consultate în prealabil pe site-ul IFB.
4.3 nu este permis după începerea examenului pentru a nu deranja ceilalti candidaţi, a căror primă probă este cea de ascultare a unui document audio.

5. ÎN TIMPUL EXAMINĂRII

Vă rugăm să semnalaţi orice problemă sau întrebare supraveghetorului, examinatorului sau responsabilului Centrului în timpul derulării examenului sau imediat după încheierea lui. La sfârşitul examenului, scris şi oral, veţi semna un proces verbal validând astfel buna desfăşurare a probelor. Orice sesizare formulată ulterior nu va fi luată în considerare.

Pentru o bună desfăşurare a examenelor, vă rugăm insistent :
a) să citiţi cu atenţie informaţiile şi recomandările din documentul de convocare ;
b) să păstraţi liniştea atât în săli cât şi pe holuri, pentru a asigura un climat favorabil examinării. Părinţii sunt rugaţi să aştepte în exteriorul clădirii.

6. PROBE EVALUATE

6.3 În cadrul examenelor DELF-DALF sunt evaluate patru competenţe :

ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea în scris exprimarea şi interacţiunea orală

Fiecare competenţă este notată pe 25 de puncte. Pentru a reuşi examenul, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte din 100 şi minim 5 puncte/competenţă.

6.4 Proba scrisă este compusă din3 părţi distincte, fără pauză între ele :
ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea înscris

6.5 Probaorală este a patra parte a examenului.

6.6 Cele patru părţi sunt indisociabile, neputând fi evaluate separat sau în sesiuni diferite, pentru obţinerea diplomei.

7. EVALUARE

7.1 Examenele DELF-DALF sunt concepute de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice-Paris, iar diplomele sunt eliberate de către Ministerul francez al Educaţiei Naţionale.

7.2 Centrul Internaţional de Studii Pedagogice, conceptorul diplomelor şi organizatorul extern, asigură prin Juriul Naţional menţinerea standardelor de calitate şi respectarea criteriilor de evaluare şi a metodologiei prescrise.
7.3 Corectarea lucrărilor scrise precum şi evaluarea probei orale este asigurată de către doi profesori evaluatori acredidaţi de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice şi se face pe baza unui barem şi a unei metodologii precise şi riguroase. Pentru DELF Prim, evaluarea probei
orale se face în prezenţa unui singur evaluator pentru ca aceşti tineri candidaţi să nu fie intimidaţi.

8. REZULTATE

8.1 Rezultatele sunt validate de către Juriul Naţional care este suveran în deciziile pe care le ia, fără posibilitatea contestării ulterioare.
8.2 Listele candidaţilor care au reuşit vor fi comunicate pe site-ul Aliantei Franceze Constanta la data precizată în convocare,după întrunirea Juriului Naţional.
8.3 Din motive de confidenţialitate, rezultatele nu sunt comunicate telefonic.
8.4 Atestatele de reuşită sunt disponibile din momentul anunţării rezultatelor și pot fi ridicate de la Serviciul de Înscrieri. Diplomele sunt eliberate după aproximativ 4 luni de la sesiunea de examen .
8.5 Atât atestatele cât şi diplomele se eliberează numai în baza documentului de identitate al candidatului.
ANUNT

Au sosit diplomele DELF/DALF sesiunea noiembrie 2018.

 


Alianta Franceza sustine examene de limba franceza, pe diferite nivele, mai jos puteti afla lista sesiunilor curente

REGULAMENT
DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DELF-DALF

1. MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE

                                            

1.1 Înscrierea se poate efectua la sediul Aliantei Franceze Constanta, la distanţă (pe mail afconstanta@yahoo.fr).

1.2 Înscrierea constă în completarea formularului de înscriere  şi ataşarea unei copii a cărţii de identitates au, pentru candidaţii sub 14 ani, a certificatului de naştere.

1.3 Înscrierea devine efectivă după efectuarea plăţii,în numerar, la sediul Aliantei Franceze Constanta, sau virament bancar. În acest ultim caz, vă rugăm să solicitaţi coordonatele bancare ale aliantei prin mail la adresa: afconstanta@yahoo.fr

1.4 După înscriere, fiecare candidat primeşte documentul de convocare la examen în care sunt prezentate informaţiile şi recomandările legate de buna desfăşurare a examenelor.

Prin achitarea taxei de examen şi prin semnarea pentru primirea convocării, candidatul declară că a citit cu atenţie documentul, că a luat la cunoştinţă informaţiile prezentate în el şi că acceptă termenii şi condiţiile participării la examen.

1.5 După finalizarea înscrierii, cererile de transfer într-un alt centru sau sesiune nu sunt admise.
În cazul neprezentării la examen, candidatul va fi considerat absent şi nu i se va rambursa suma achitată.
Excepţie: prezentarea unui certificat medical în celmult 3 zile de la sesiunea de examen. În acest caz, suma achitată va fi folosită numai pentru următoarea sesiune (cu achitarea unei diferenţe dacă intervin modificări tarifare faţă de sesiunea precedentă).

2. CONDIŢII SPECIALE DE EXAMINARE

Candidaţii cu nevoi speciale sunt rugaţi să semnaleze acest lucru în momentul înscrierii pentru ca Centrul de Examen să poată face demersurile necesare, în măsura posibilului. Prezentarea unui certificat medical recent este obligatorie.

3. REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR

După încheierea înscrierilor, programul informatic dedicat generează repartizarea pe săli (proba scrisă) şi programarea candidaţilor pe jurii la proba orală în ordine alfabetică. Aşezarea în bănci pentru proba scrisă se face tot în ordine alfabetică.

4. ACCESUL ÎN SĂLI

Accesul în sala de examen :
4.1 se face numai pe baza unui act valid de identitate cu fotografie : carte de identitate, paşaport. Cei cu vârsta de sub 14 ani vor prezenta carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs.
4.2 se face pe baza listelor afişate în ziua examenului în Centrul de Examen. Aceste liste pot fi consultate în prealabil pe site-ul IFB.
4.3 nu este permis după începerea examenului pentru a nu deranja ceilalti candidaţi, a căror primă probă este cea de ascultare a unui document audio.

5. ÎN TIMPUL EXAMINĂRII

Vă rugăm să semnalaţi orice problemă sau întrebare supraveghetorului, examinatorului sau responsabilului Centrului în timpul derulării examenului sau imediat după încheierea lui. La sfârşitul examenului, scris şi oral, veţi semna un proces verbal validând astfel buna desfăşurare a probelor. Orice sesizare formulată ulterior nu va fi luată în considerare.

Pentru o bună desfăşurare a examenelor, vă rugăm insistent :
a) să citiţi cu atenţie informaţiile şi recomandările din documentul de convocare ;
b) să păstraţi liniştea atât în săli cât şi pe holuri, pentru a asigura un climat favorabil examinării. Părinţii sunt rugaţi să aştepte în exteriorul clădirii.

6. PROBE EVALUATE

6.3 În cadrul examenelor DELF-DALF sunt evaluate patru competenţe :

ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea în scris exprimarea şi interacţiunea orală

Fiecare competenţă este notată pe 25 de puncte. Pentru a reuşi examenul, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte din 100 şi minim 5 puncte/competenţă.

6.4 Proba scrisă este compusă din3 părţi distincte, fără pauză între ele :
ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea înscris

6.5 Probaorală este a patra parte a examenului.

6.6 Cele patru părţi sunt indisociabile, neputând fi evaluate separat sau în sesiuni diferite, pentru obţinerea diplomei.

7. EVALUARE

7.1 Examenele DELF-DALF sunt concepute de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice-Paris, iar diplomele sunt eliberate de către Ministerul francez al Educaţiei Naţionale.

7.2 Centrul Internaţional de Studii Pedagogice, conceptorul diplomelor şi organizatorul extern, asigură prin Juriul Naţional menţinerea standardelor de calitate şi respectarea criteriilor de evaluare şi a metodologiei prescrise.
7.3 Corectarea lucrărilor scrise precum şi evaluarea probei orale este asigurată de către doi profesori evaluatori acredidaţi de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice şi se face pe baza unui barem şi a unei metodologii precise şi riguroase. Pentru DELF Prim, evaluarea probei
orale se face în prezenţa unui singur evaluator pentru ca aceşti tineri candidaţi să nu fie intimidaţi.

8. REZULTATE

8.1 Rezultatele sunt validate de către Juriul Naţional care este suveran în deciziile pe care le ia, fără posibilitatea contestării ulterioare.
8.2 Listele candidaţilor care au reuşit vor fi comunicate pe site-ul Aliantei Franceze Constanta la data precizată în convocare,după întrunirea Juriului Naţional.
8.3 Din motive de confidenţialitate, rezultatele nu sunt comunicate telefonic.
8.4 Atestatele de reuşită sunt disponibile din momentul anunţării rezultatelor și pot fi ridicate de la Serviciul de Înscrieri. Diplomele sunt eliberate după aproximativ 4 luni de la sesiunea de examen .
8.5 Atât atestatele cât şi diplomele se eliberează numai în baza documentului de identitate al candidatului.
ANUNT

Au sosit diplomele DELF/DALF sesiunea noiembrie 2018.

 


Alianta Franceza sustine examene de limba franceza, pe diferite nivele, mai jos puteti afla lista sesiunilor curente

LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN   2019-02-J

DELF A1                                                                                                                                                             

  n°  candidat  Nom et prénomn°                                                      

040241-002753 ILINCA Teodora-Emilia

 

 

LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN   2019-02-J

 

  DELF A2  

  n°  candidat  Nom et prénom                                                  n°  candidat  Nom et prénom

040241-002441 LIA Sebastian-Nicolae                                             040241-002443 PETEU Rariana-Maria

040241-002460 GAVRILA Ioana                                                   040241-002461 CIOCAN Vlad-Stefan

040241-002462 CRETU Ariana-Anastasia                                         040241-002463 CIRCIUMARU Maria

040241-002464 STAN Maria                                                        040241-002465 ANGHELESCU Stefan-Matei

040241-002520 GALIP Elif - Lara                                                  040241-002523 FARCAS Miruna - Maria

040241-002575 MARIN Nicol-Cosmina                                           040241-002754 ZDRU Nicolae

040241-002755 CRISTEA Claudiu-Marian                                        040241-002756 ARGATU Rowana-Ioana

040241-002757 RAFTU Cristina                                                    040241-002758 FRANGU Kyra-Maria

040241-002759 PIROI Alexandra-Gabriela                                        040241-002760 CUSTARA Elena

040241-002761 NAFTANAILA Alexandru                                        040241-002762 BURDUTA Andra

040241-002763 COJOCARU Alexia-Elena                                         040241-002764 COSTEA Panaiothis

040241-002765 TOTE Cristina-Andreea                                           040241-002766 CARTOAFA Mara

040241-002767 TEODORESCU Bogdan-Mina                                    040241-002768 VLAD Maria-Alexia

040241-002769 STELIAN Alexia-Maria                                           040241-002770 PETROV Diana

040241-002771 DRESCAN Teodora-Ioana                                        040241-002772 DUMITRU Alexia-Maria

040241-002773 BOBOC Theodora-Catalina                                       040241-002774 ZUGRAVU Amalia

040241-002775 CRIJMAN Ioana-Florentina                                       040241-002776 BUCOVALA Iarina

040241-002777 TOMA Dragos-Constantin                                        040241-002778 DAMASARU Crina-Ioana

                    

                                         

LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN   2019-02-J

  DELF B1  

  n°  candidat  Nom et prénom                                                  n°  candidat  Nom et prénom

040241-001965 HUSEIN Nur                                                       040241-002100 PARIS Raluca

040241-002107 RETEZANU Bianca - Miruna                                     040241-002188 LINEA Ioana - Valentina

040241-002263 LUPU Filip                                                          040241-002616 TATARCA Radu-Stefan

040241-002640 PISICA Krystyna-Ruxandra                                      040241-002715 PANAIT Demetria-Ilinca

040241-002779 DEACONU Briana-Iulia                                           040241-002780 VOICU Mario-Costin

040241-002781 DOSPINESCU Stefania                                            040241-002782 BALILESCU Raluca-Ilinca

040241-002783 GULIU Manoela-Ivona                                            040241-002784 ATHANASOPOULOU Anna-Maria

040241-002785 OANA Iulia-Alina                                                  040241-002786 AVASALCAI Adelina-Miruna

040241-002787 SPATARU Anamaria-Irena                                       040241-002788 MAHULEA Katy-Geta

040241-002789 POEDE Dragos                                                     040241-002790 CALENICI Ioana-Paula

040241-002791 STANILA Andreea                                                040241-002792 DASCALU Bianca-Iulia

040241-002793 NEAMTU Ioana-Maria

 

                 

  LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN   2019-02-J

  DELF B2  

  n°  candidat  Nom et prénom                                                  n°  candidat  Nom et prénom

040241-001664 ENUC Iulia                                                         040241-001842 SPANACHE Maria-Anisia

040241-002203 GANEA Elena - Daniela                                           040241-002305 MEFA Raluca

040241-002307 MERAN Andra-Catalina                                           040241-002308 CROITORU Andreea-Bianca

040241-002320 ZAHARIA Andrei-Theodor                                       040241-002360 APOSTU Andreea

040241-002378 IOSIF Maria                                                        040241-002379 CARAMAN Carmen-Arabela

040241-002473 BADEA Cristina                                                    040241-002508 BERECHET Ioana - Lucia

040241-002509 OPREA Alice                                                       040241-002511 MARESANCU Gheorghe

040241-002513 DOGARU Vlad - Andrei                                          040241-002515 JITARIU Anastasia - Teodora

040241-002516 MELINTE Mihaela - Margareta                                  040241-002548 TURCU Sofia - Loredana

040241-002794 OLARU Elena                                                      040241-002795 ION Teodora-Andreea

040241-002796 LOVIN Teodora

2019-02-T   LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN

  DELF B2  

  n°  candidat  Nom et prénom                                                         

040241-002797 TEBREAN Gabriel-Lucian

 

2019-02-T     LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN

  DALF C1  

  n°  candidat  Nom et prénom                                                         

040241-002799 NECHITA Anca-Maria                                                     

040241-002801 LAZAR Cosmin-Ionut

  040241-002800   FETISLEAM Melek