Examene

Lista de examene sustinute la Alianta Franceza

Examene la Alianta Franceza

PROGRAMUL SESIUNII DELF 18-19 MAI 2019

Pentru probele colective prezenta in sali se va face cu 30 de minute inainte de ora anuntata

                                                SAMBATA 18 mai 2019

A1PROBELE COLECTIVE - 09h00-10.30, urmate de probele orale individuale            

(conform programarii afisate) / (loc de desfasurare – Colegiul National « Mircea cel Batran »)

B1 PROBELE COLECTIVE -11h00-12h45, urmate de probele orale individuale

(conform programarii afisate) / (loc de desfasurare – Colegiul National « Mircea cel Batran »)

                                               DUMINICA 19 mai 2019

A2 PROBELE INDIVIDUALE (conform programarii afisate) 08h00-10h30, urmate de probele colective - 11h00-12h40  / (loc de desfasurare – Colegiul National « Mircea cel Batran »)

 

 

B2 - PROBELE COLECTIVE - 10h00-12.30, urmate de probele orale individuale

(conform programarii afisate) / (loc de desfasurare – ALIANTA FRANCEZA CONSTANTA »)

EXAMENE DELF 18-19 MAI 2019

Examenele DELF A1, A2, B1 (scris si oral) se sustin la Colegiul National Mircea cel Batran

Examenul DELF B2 (scris si oral) se sustine la Alianta Franceza Constanta

REGULAMENT
DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DELF-DALF

1. MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE

                                            

1.1 Înscrierea se poate efectua la sediul Aliantei Franceze Constanta, la distanţă (pe mail afconstanta@yahoo.fr).

1.2 Înscrierea constă în completarea formularului de înscriere  şi ataşarea unei copii a cărţii de identitates au, pentru candidaţii sub 14 ani, a certificatului de naştere.

1.3 Înscrierea devine efectivă după efectuarea plăţii,în numerar, la sediul Aliantei Franceze Constanta, sau virament bancar. În acest ultim caz, vă rugăm să solicitaţi coordonatele bancare ale aliantei prin mail la adresa: afconstanta@yahoo.fr

1.4 După înscriere, fiecare candidat primeşte documentul de convocare la examen în care sunt prezentate informaţiile şi recomandările legate de buna desfăşurare a examenelor.

Prin achitarea taxei de examen şi prin semnarea pentru primirea convocării, candidatul declară că a citit cu atenţie documentul, că a luat la cunoştinţă informaţiile prezentate în el şi că acceptă termenii şi condiţiile participării la examen.

1.5 După finalizarea înscrierii, cererile de transfer într-un alt centru sau sesiune nu sunt admise.
În cazul neprezentării la examen, candidatul va fi considerat absent şi nu i se va rambursa suma achitată.
Excepţie: prezentarea unui certificat medical în celmult 3 zile de la sesiunea de examen. În acest caz, suma achitată va fi folosită numai pentru următoarea sesiune (cu achitarea unei diferenţe dacă intervin modificări tarifare faţă de sesiunea precedentă).

2. CONDIŢII SPECIALE DE EXAMINARE

Candidaţii cu nevoi speciale sunt rugaţi să semnaleze acest lucru în momentul înscrierii pentru ca Centrul de Examen să poată face demersurile necesare, în măsura posibilului. Prezentarea unui certificat medical recent este obligatorie.

3. REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR

După încheierea înscrierilor, programul informatic dedicat generează repartizarea pe săli (proba scrisă) şi programarea candidaţilor pe jurii la proba orală în ordine alfabetică. Aşezarea în bănci pentru proba scrisă se face tot în ordine alfabetică.

4. ACCESUL ÎN SĂLI

Accesul în sala de examen :
4.1 se face numai pe baza unui act valid de identitate cu fotografie : carte de identitate, paşaport. Cei cu vârsta de sub 14 ani vor prezenta carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs.
4.2 se face pe baza listelor afişate în ziua examenului în Centrul de Examen. Aceste liste pot fi consultate în prealabil pe site-ul IFB.
4.3 nu este permis după începerea examenului pentru a nu deranja ceilalti candidaţi, a căror primă probă este cea de ascultare a unui document audio.

5. ÎN TIMPUL EXAMINĂRII

Vă rugăm să semnalaţi orice problemă sau întrebare supraveghetorului, examinatorului sau responsabilului Centrului în timpul derulării examenului sau imediat după încheierea lui. La sfârşitul examenului, scris şi oral, veţi semna un proces verbal validând astfel buna desfăşurare a probelor. Orice sesizare formulată ulterior nu va fi luată în considerare.

Pentru o bună desfăşurare a examenelor, vă rugăm insistent :
a) să citiţi cu atenţie informaţiile şi recomandările din documentul de convocare ;
b) să păstraţi liniştea atât în săli cât şi pe holuri, pentru a asigura un climat favorabil examinării. Părinţii sunt rugaţi să aştepte în exteriorul clădirii.

6. PROBE EVALUATE

6.3 În cadrul examenelor DELF-DALF sunt evaluate patru competenţe :

ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea în scris exprimarea şi interacţiunea orală

Fiecare competenţă este notată pe 25 de puncte. Pentru a reuşi examenul, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte din 100 şi minim 5 puncte/competenţă.

6.4 Proba scrisă este compusă din3 părţi distincte, fără pauză între ele :
ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea înscris

6.5 Probaorală este a patra parte a examenului.

6.6 Cele patru părţi sunt indisociabile, neputând fi evaluate separat sau în sesiuni diferite, pentru obţinerea diplomei.

7. EVALUARE

7.1 Examenele DELF-DALF sunt concepute de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice-Paris, iar diplomele sunt eliberate de către Ministerul francez al Educaţiei Naţionale.

7.2 Centrul Internaţional de Studii Pedagogice, conceptorul diplomelor şi organizatorul extern, asigură prin Juriul Naţional menţinerea standardelor de calitate şi respectarea criteriilor de evaluare şi a metodologiei prescrise.
7.3 Corectarea lucrărilor scrise precum şi evaluarea probei orale este asigurată de către doi profesori evaluatori acredidaţi de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice şi se face pe baza unui barem şi a unei metodologii precise şi riguroase. Pentru DELF Prim, evaluarea probei
orale se face în prezenţa unui singur evaluator pentru ca aceşti tineri candidaţi să nu fie intimidaţi.

8. REZULTATE

8.1 Rezultatele sunt validate de către Juriul Naţional care este suveran în deciziile pe care le ia, fără posibilitatea contestării ulterioare.
8.2 Listele candidaţilor care au reuşit vor fi comunicate pe site-ul Aliantei Franceze Constanta la data precizată în convocare,după întrunirea Juriului Naţional.
8.3 Din motive de confidenţialitate, rezultatele nu sunt comunicate telefonic.
8.4 Atestatele de reuşită sunt disponibile din momentul anunţării rezultatelor și pot fi ridicate de la Serviciul de Înscrieri. Diplomele sunt eliberate după aproximativ 4 luni de la sesiunea de examen .
8.5 Atât atestatele cât şi diplomele se eliberează numai în baza documentului de identitate al candidatului.
ANUNT

Au sosit diplomele DELF/DALF sesiunea noiembrie 2018.

 


Alianta Franceza sustine examene de limba franceza, pe diferite nivele, mai jos puteti afla lista sesiunilor curente

PROGRAMUL SESIUNII DELF 18-19 MAI 2019

Pentru probele colective prezenta in sali se va face cu 30 de minute inainte de ora anuntata

                                                SAMBATA 18 mai 2019

A1PROBELE COLECTIVE - 09h00-10.30, urmate de probele orale individuale            

(conform programarii afisate) / (loc de desfasurare – Colegiul National « Mircea cel Batran »)

B1 PROBELE COLECTIVE -11h00-12h45, urmate de probele orale individuale

(conform programarii afisate) / (loc de desfasurare – Colegiul National « Mircea cel Batran »)

                                               DUMINICA 19 mai 2019

A2 PROBELE INDIVIDUALE (conform programarii afisate) 08h00-10h30, urmate de probele colective - 11h00-12h40  / (loc de desfasurare – Colegiul National « Mircea cel Batran »)

 

 

B2 - PROBELE COLECTIVE - 10h00-12.30, urmate de probele orale individuale

(conform programarii afisate) / (loc de desfasurare – ALIANTA FRANCEZA CONSTANTA »)

EXAMENE DELF 18-19 MAI 2019

Examenele DELF A1, A2, B1 (scris si oral) se sustin la Colegiul National Mircea cel Batran

Examenul DELF B2 (scris si oral) se sustine la Alianta Franceza Constanta

REGULAMENT
DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DELF-DALF

1. MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE

                                            

1.1 Înscrierea se poate efectua la sediul Aliantei Franceze Constanta, la distanţă (pe mail afconstanta@yahoo.fr).

1.2 Înscrierea constă în completarea formularului de înscriere  şi ataşarea unei copii a cărţii de identitates au, pentru candidaţii sub 14 ani, a certificatului de naştere.

1.3 Înscrierea devine efectivă după efectuarea plăţii,în numerar, la sediul Aliantei Franceze Constanta, sau virament bancar. În acest ultim caz, vă rugăm să solicitaţi coordonatele bancare ale aliantei prin mail la adresa: afconstanta@yahoo.fr

1.4 După înscriere, fiecare candidat primeşte documentul de convocare la examen în care sunt prezentate informaţiile şi recomandările legate de buna desfăşurare a examenelor.

Prin achitarea taxei de examen şi prin semnarea pentru primirea convocării, candidatul declară că a citit cu atenţie documentul, că a luat la cunoştinţă informaţiile prezentate în el şi că acceptă termenii şi condiţiile participării la examen.

1.5 După finalizarea înscrierii, cererile de transfer într-un alt centru sau sesiune nu sunt admise.
În cazul neprezentării la examen, candidatul va fi considerat absent şi nu i se va rambursa suma achitată.
Excepţie: prezentarea unui certificat medical în celmult 3 zile de la sesiunea de examen. În acest caz, suma achitată va fi folosită numai pentru următoarea sesiune (cu achitarea unei diferenţe dacă intervin modificări tarifare faţă de sesiunea precedentă).

2. CONDIŢII SPECIALE DE EXAMINARE

Candidaţii cu nevoi speciale sunt rugaţi să semnaleze acest lucru în momentul înscrierii pentru ca Centrul de Examen să poată face demersurile necesare, în măsura posibilului. Prezentarea unui certificat medical recent este obligatorie.

3. REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR

După încheierea înscrierilor, programul informatic dedicat generează repartizarea pe săli (proba scrisă) şi programarea candidaţilor pe jurii la proba orală în ordine alfabetică. Aşezarea în bănci pentru proba scrisă se face tot în ordine alfabetică.

4. ACCESUL ÎN SĂLI

Accesul în sala de examen :
4.1 se face numai pe baza unui act valid de identitate cu fotografie : carte de identitate, paşaport. Cei cu vârsta de sub 14 ani vor prezenta carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs.
4.2 se face pe baza listelor afişate în ziua examenului în Centrul de Examen. Aceste liste pot fi consultate în prealabil pe site-ul IFB.
4.3 nu este permis după începerea examenului pentru a nu deranja ceilalti candidaţi, a căror primă probă este cea de ascultare a unui document audio.

5. ÎN TIMPUL EXAMINĂRII

Vă rugăm să semnalaţi orice problemă sau întrebare supraveghetorului, examinatorului sau responsabilului Centrului în timpul derulării examenului sau imediat după încheierea lui. La sfârşitul examenului, scris şi oral, veţi semna un proces verbal validând astfel buna desfăşurare a probelor. Orice sesizare formulată ulterior nu va fi luată în considerare.

Pentru o bună desfăşurare a examenelor, vă rugăm insistent :
a) să citiţi cu atenţie informaţiile şi recomandările din documentul de convocare ;
b) să păstraţi liniştea atât în săli cât şi pe holuri, pentru a asigura un climat favorabil examinării. Părinţii sunt rugaţi să aştepte în exteriorul clădirii.

6. PROBE EVALUATE

6.3 În cadrul examenelor DELF-DALF sunt evaluate patru competenţe :

ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea în scris exprimarea şi interacţiunea orală

Fiecare competenţă este notată pe 25 de puncte. Pentru a reuşi examenul, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte din 100 şi minim 5 puncte/competenţă.

6.4 Proba scrisă este compusă din3 părţi distincte, fără pauză între ele :
ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea înscris

6.5 Probaorală este a patra parte a examenului.

6.6 Cele patru părţi sunt indisociabile, neputând fi evaluate separat sau în sesiuni diferite, pentru obţinerea diplomei.

7. EVALUARE

7.1 Examenele DELF-DALF sunt concepute de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice-Paris, iar diplomele sunt eliberate de către Ministerul francez al Educaţiei Naţionale.

7.2 Centrul Internaţional de Studii Pedagogice, conceptorul diplomelor şi organizatorul extern, asigură prin Juriul Naţional menţinerea standardelor de calitate şi respectarea criteriilor de evaluare şi a metodologiei prescrise.
7.3 Corectarea lucrărilor scrise precum şi evaluarea probei orale este asigurată de către doi profesori evaluatori acredidaţi de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice şi se face pe baza unui barem şi a unei metodologii precise şi riguroase. Pentru DELF Prim, evaluarea probei
orale se face în prezenţa unui singur evaluator pentru ca aceşti tineri candidaţi să nu fie intimidaţi.

8. REZULTATE

8.1 Rezultatele sunt validate de către Juriul Naţional care este suveran în deciziile pe care le ia, fără posibilitatea contestării ulterioare.
8.2 Listele candidaţilor care au reuşit vor fi comunicate pe site-ul Aliantei Franceze Constanta la data precizată în convocare,după întrunirea Juriului Naţional.
8.3 Din motive de confidenţialitate, rezultatele nu sunt comunicate telefonic.
8.4 Atestatele de reuşită sunt disponibile din momentul anunţării rezultatelor și pot fi ridicate de la Serviciul de Înscrieri. Diplomele sunt eliberate după aproximativ 4 luni de la sesiunea de examen .
8.5 Atât atestatele cât şi diplomele se eliberează numai în baza documentului de identitate al candidatului.
ANUNT

Au sosit diplomele DELF/DALF sesiunea noiembrie 2018.

 


Alianta Franceza sustine examene de limba franceza, pe diferite nivele, mai jos puteti afla lista sesiunilor curente

LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN   MAI 2019

  DELF A1  

Nom et prénom                                                                                                                                                              

BADEA Maria

HANZA Rianna - Maria

PLAESU Andrei

OPREA Marius - Radu

IVAN Olivia - Maria

TUDOR Amalia

DEVLET Elmira

FEODOR Alesia

PANDICHI Andrei - Nicolae

TURICEANU Rafaela - Elisabeta

CRISTEA Maria - Eliza

POPA Daria

BABU Ana - Maria

SIMA Andrei - Cristian

PETROV Erika - Maria

TUDORACHE Selena - Alexandra

MATEI Delia - Gabriela

CATA Elena - Alexia

AMET Andreea - Elmas

MIHAILESCU Teodor - Ioan

VASILE Iulian - Stefan

BURNAZ Diana - Elena

BADEA Gabriel

PREOTEASA Camelia - Ionela

LAZAR Antonio - Adrian

BOCINCA Nicoleta - Cristina

RADAU David - Gabriel

PANTEA Lorena - Maria

IBRIS Razvan - Costin

VAJIALA Ana - Maria

MALAXA Nicoleta - Teodora

LUPU Angelina

STRUGARIU Emanuela

IRIMIA Nicoleta - Ana - Maria

GHEORGHE Andrei - Vlad

CARABINOVICI Elvira

LASTUN - STOICA Daniel

BADEA Iulian

ALI Denis

TANCIU Marisa-Viviana

MINA Nicholas

PIRVAN Rares – Stefan

CIOROIU Sebastian – Stefan

LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN JUIN 2019

DELF A1  

 Nom et prénom                                                                              

SULA Isabela-Elena

TOMA Elena-Cristiana

CEALERA Tiberiu-Ioan

                  

LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN  MAI 2019

 

DELF A2  

Nom et prénom                                                                                                                                                              

BRANDI Cristian-Nicolas

POSTOLACHE Alexandra

GOGIOIU Albert

TODE Malvina-Alexia

TUDOSE Cristian-Stefan

MIHAI Robert-Lucian

RADU Sonia-Ana-Maria

MARES Alexandra

MOGA Ema

CHIREA Bogdan

ANTOHE Bogdan-Stefan

BRATESCU Andrei-Seren

LIPICI Miruna-Maria

NEACSU Cristina-Tatiana

PETRESCU Maria-Patricia

ALEXE Razvan

HRISTACHE Bianca-Maria

GEORGESCU Ancuta-Isabela

CRACIUN Giulia-Maria

DUMITRESCU Darius-Andrei

BAJDU Cristina

SFIRLEA Paula-Andreea

ILIE Andreea

NICHIFOR Alexia-Ioana

GREAVU Miruna-Ioana

DIACONESCU Anca-Ioana

LIVADARU Elena

LAMINE Andreea-Yasmina

CIMPEAN Emma Denisa

PANAIT Karina-Andreea

BENCIU Miruna-Andreea

BARAITARU Irina-Gabriela

CICORTAS Iulia

CARACUDA Bianca-Cristiana

DIACONESCU Briana-Gabriela

STAICU Vlad-Constantin

TURCANU Bianca-Diana

ION Beatrice-Maria

GACHE Ioana-Gabriela

SAVAGE Jessica-Andreea

COTITU Daria-Luana

ABLACHIM ERIN

BRINZA Victor-Catalin

OLTEANU Razvan-Ioan

CERCHIA Laura-Maria

BARBU Maria - Alexia

VICOL Maria

MURTAZA Kadir - Ayar

DOGARU Ilinca

ONCIOIU Cristian - Mihai

CHIRU Alexia - Elena

SINTEA Cristina - Veronica

HIMCINSCHI David - Nicolae

LENU Eleni

SERBAN Christian - Darius

GHERGHINITA Andreea - Diana

POPA Maria

POSTARU Anastasia

MUSU Vanesa

NEAMU Rares - Stefan

VILSAN Alexia - Andreea

PARLEALA Ionut - Alexandru

NETEDU Amanda

BRATU Larisa - Maria

ARDELEANU Arina - Maria

DEDU Maria - Irina

NICULAIE Roxana - Bianca

DINU Alexandra - Nicoleta

DINU Stefan - Alexandru

ION Silviu - Theodor

CUTA Mihaela - Cristiana

SAVA Mara

 

LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN JUIN 2019

DELF A2  

 Nom et prénom                                                                              

POPESCU David - Ioan

DUMITRASCU Ilinca - Valenta

MARIN Ana - Maria - Gabriela

STANEI Alexia - Maria

STAN Carina - Andreea

BARBU Robert - Lucian

RUTA - CRISTEI Silviu - Maximilian

ION Dragos-Valentin

 


                                 

                    

LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN  MAI 2019

 

DELF B1  

 Nom et prénom                                                                              

SUSANU Magdolna-Ioana

OPRISAN Ioana-Patricia

CALIN Briana

DINU Ioana-Theodora

IONESCU Razvan-Andrei

DAN Andreea

ENE Milena - Ioana

MARCU Elena

BONDEA Andreea - Lacramioara

BERCEA Anamaria - Emanuela

SMARANDI Maria - Ruxandra

CINCA Andrei - Gabriel

CRIVOI Carla

TAIFAS Teodora-Maria

IRIMIA Bianca-Stefania

LAMBRU Teodora-Andreea

ALPETRI Iulita

OLTEANU Diana -Maria

ANDRIES Miruna

NICULAE Antonio - Constantin

CIOBANU Florentina

BASARABA Eugenia-Adriana

CHERIM Amalia

ARABU Gabriel

HARAPU Mircea

LUCACI Catalina-Gabriela

TARACHIU Bianca-Elena

ENE Mayra-Elena

IFRIM Alexandra-Gabriela

BOLBOASA Alexandru-Daniel

MITREANGA Laura-Daniela

BARBARINO Maria - Teodora

GAVRILA Raluca - Ionela

CHIVU Corneliu - Ionut

SATALAN Stefania - Mihaela

SOFRONE Andreea - Bianca

FIRU Maria

RUS Andrei

NICOLESCU Daria

STERECIU Teodora

MARIN Cristiana

BOCAI Diana - Andreea

SERBEA Maria - Emanuela

PARSAN Vlad - Ionut

MAIMASCU Oana - Andreea

TODOSIA Mihai - Theodor

BABA Ioana

DRAGHICI Mara - Andreea

VRABIE Stefan

CRISTEA Sergiu

SALAHORU Cristian

HARITON Alexandra - Sinziana

PANTURU Felicia - Elena

MIHAL Leni - Bianca

OCHIANA Loredana - Georgiana

CIRJAN Paula - Catarina

PAPALU Miruna

DINU Andrei - Marius

OLARU Rebeca - Georgiana

MURESAN Andrada - Dumitrana

VASILE Maria - Teodora

ANDRIUTA Stefan

DRAGAN Iulia - Mihaela

MUSAT Teodora

POPESCU Mihaela -Aura

CALIN Maria - Evelina

ANGHEL Ana - Teodora

PIOARA Georgiana - Viorica

STEFAN Fatima - Stefania

DOBROIU Ioana - Monica

ANDREI Cristian

CRACIUN Cristina

 

LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN JUIN 2019

  DELF B1  


Nom et prénom
                                                                              

OANCEA Victor

GAFITA Mara - Teodora

MIRAUTA Anca

BRADESCU Eliza-Andreea

SIVRIU Andreea

STROE Ramona-Mihaela                                         

                 

LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN  MAI 2019

 

DELF B2  

 Nom et prénom                                                                              

CORDUNEANU Ioana

TATU Stefan

GRANCEA Alexia-Maria

MAFTEI Anamaria-Simona

PARIS Raluca

NASTASIA Diana - Roxana

RETEZANU Bianca - Miruna

BELESICA Sabrina-Andreea

BALABAN Maria

POPA Daniela-Petronela

MUCENIC Eugenia-Raluca

ILIE Alexandru

SOLOMON Claudia-Iasmin

APOPEI Irina Cristiana

GHERCO Andreea-Carin

BUDU Gabriela - Ariana

IONESCU Diana - Elena

MEMET EnisaLISTE DES ADMIS À L'EXAMEN JUIN 2019

DELF B2  

Nom et prénom                                                                               

COCARGEANU Vanda - Maria

FILIP Mariana

BRADESCU Eliza-Andreea

RUSU Catalin-Teodor

  

LISTE DES ADMIS À L'EXAMEN JUIN 2019

DALF C1  

 

 Nom et prénom

 VILCU Mara

 LOVIN Teodora